Nguồn

Nguồn

2.200.000₫Giá

Nguồn sử dụng cho rèm hộp kính hệ G27

  • Nguồn đơn

    Điều khiển cho 1 bộ rèm
    Nguồn đôi Điều khiển cho 2 bộ rèm
    Nguồn đa kênh Điều khiển tối đa 4 bộ rèm